MASAMI AKITA & EIKO ISHIBASHI : Kouen Kyoudai - ウインドウを閉じる