MONKEY PLOT : Angaende Omstendigheter Som Ikke Lar Seg Nedtegne - ウインドウを閉じる